کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمع اعتراضی کارگران قطار شهری اهواز

تداوم تجمع اعتراضی کارگران قطار شهری اهواز3

روز یکشنبه 13 اسفندماه، شماری از کارگران نگهبان پروژه قطار شهری اهواز در استان خوزستان در اعتراض به عدم پرداخت حدود ۱۲ ماه از معوقات مزدی و بیمه‌ای خود دست به تجمع زدند.

نماینده کارگران معترض ضمن اشاره به شرایط دشوار زندگی خود و سایر همکارانش گفت: حدود ۱۲ ماه دستمزد و سنوات، همچنین ۱۴ ماه حق بیمه سال گذشته و جاری ۱۱۳ کارگر نگهبان پروژه قطار شهری به تاخیر افتاده است و آنها هنوز عیدی دوسال گذشته خود را دریافت نکرده‌اند. وی همچنین می افزاید، با وجود همه مشکلاتی که در زمینه دریافت حقوق با آن مواجه اند، حدود یکسال و نیم است حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده و کارگران امکان استفاده از خدمات درمانی تامین اجتماعی را ندارند.