کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمع اعتراضی کارگران صنایع غذایی شیرین عسل در تبریز

روز دوشنبه 2 بهمن ماه،جمعی از کارگران شاغل در صنایع غذایی شیرین عسل برای دومین روز پیاپی در اعتراض به وضعیت حقوقی خود،تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارگران معترض خواستار رفع تبعیض در خصوص حقوق دریافتی خود از شرکت شیرین عسل و حذف بی‌عدالتی‌ها هستند.مجموعه صنایع غذایی شیرین عسل،متعلق به یونس ژائله رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز است.همچنین به گفته یکی از کارگران،عدم وجود نماینده کارگران و بی توجهی به سختی کار از دلایل اعتراض آنان است.