کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمع اعتراضی کارگران شهرداری اردل

 

روز دوشنبه 24 تیر ماه تجمعات اعتراضی کارگران شهرداری اردل نسبت به عدم پرداخت چندین ماه ها دستمزد و حق بیمه و وعده های دروغین مسئولین کماکان ادامه دارد.

یکی از کارگران در خصوص تجمعاتشان گفت: از سال 96 تاکنون هیچ وقت کارگران این شهرداری به موقع حقوق دریافت نکرده‌‌اند و از بهمن ماه سال گذشته هم اصلا دستمزدی پرداخت نشده است. وی ادامه داد: برای ایام عید هم عیدی و سنواتی به آنها پرداخت نشد و بعد از عید هم تنها بخشی از حقوق را پرداخت کردند.