کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمع اعتراضی کارگران شرکت نفت و گاز آغاجاری

تداوم تجمع اعتراضی کارگران شرکت نفت و گاز آغاجاری1 2

کارگران شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری ، روز چهارشنبه 23 اسفندماه، برای چندمین مرتبه در هفته های گذشته در اعتراض به عدم  رسیدگی به خواسته هایشان دست به تجمع  زدند.

طبق گزارشات منتشر شده، اعتراض کارگران رسمی وزارت نفت شاغل در مراکز عملیاتی نسبت به عدم رسیدگی به،”حذف سقف‌ حقوق”،”حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی”، “عودت کسورات مازاد مالیات” و “ممنوعیت دست درازی به صندوق بازنشستگی کارگران نفت” می باشد. گفتنی است، در این تجمعات شعارهایی از جمله  “حقوق بازنشسته، فقط واسه یه هفته”، “گرانی تورم، بلای جان مردم”، “ سر دادند.