کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمع اعتراضی کارگران شرکت نفت منطقه لاوان

کارگران شرکت نفت فلات قاره ایران، منطقه عملیات لاوان روز جمعه 13 بهمن ماه، با برپایی تجمع دوباره خواستار رسیدگی فوری به مطالبات خود شدند.

طبق گزارشات منتشر شده، اعتراض کارگران نسبت به عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان از جمله حذف سقف‌ دستمزد،حذف محدودیت ،حق‌سنوات بازنشستگی و عودت کسورات مازاد مالیات میباشد. این کارگران همچنین خواستار  برکناری مدیران نالایق، اجرای ماده 10 قانون ، پرداخت معوقات، ، حذف مالیات زیاد از دستمزدها، افزایش سطح دستمزد، پرداخت پاداش بازنشستگی، بهبود خدمات رفاهی و وضعیت بهداشت و درمان، ابطال اساسنامه صندوق نفت و عدم تفکیک مشاغل در مناطق عملیاتی هستند.