کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمع اعتراضی کارگران رینگ‌سازی مشهد

سه شنبه – ۱۸ تیر – ۱۳۹۸ , 09 – 07 – 2019

به گزارش منتشره، روز سه شنبه 18 تیر ماه شماری از کارگران  کارخانه “رینگ‌سازی مشهد”با برپای تجمع خواستار پرداخت مطالبات معوقه خود شدند.

کارگران کارخانه رینگ‌سازی مشهد از روز یک شنبه 16 تیرماه  با برپایی تجمع مقابل دفتر شورای اسلامی این کارخانه خواستار دریافت مطالبات معوقه خود و رفع مشکلاتشان می باشند. آنها نسبت به عملکرد اعضای نهاد صنفی کارگران کارخانه در پیگیری مطالبات معوقه و سایر خواسته‌هایشان اعتراض دارند. کارگران معترض همچنین خواستار اجرای طرج طبقه بندی مشاغل می باشند. آنها میگویند، یکسان‌سازی حقوق تا به حال در کارخانه رینگ‌سازی برای همه اعمال نشده و کارگرانی در این میان هستند که با بیش از ۲۰ سال کار به اندازه سوابق کاری‌شان حقوق دریافت نمی‌کنند.