کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمع اعتراضی کارکنان شرکت نفت فلات‌قاره در جزیره سیری

کارگران رسمی وزارت نفت در شرکت نفت فلات‌قاره واقع در جزیره سیری روز ‌یکشنبه ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۲ در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته‌های‌شان مجدداً دست به تجمع زدند.

طبق گزارشات منتشر شده، اعتراض کارگران رسمی وزارت نفت شاغل در مراکز عملیاتی نسبت به عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان از جمله حذف سقف‌ دستمزد،حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی و عودت کسورات مازاد مالیات می‌باشد.کارگران رسمی صنعت نفت خواستار اجرای ماده ١٠قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، ، حذف سقف حقوقی و پرداخت فوق‌العاده ویژه، حذف مالیات زیاد از دستمزدها، افزایش سطح دستمزد، پرداخت پاداش بازنشستگی، بهبود خدمات رفاهی و وضعیت بهداشت و درمان، ابطال اساسنامه صندوق نفت و رسیدگی به دیگر مطالباتشان هستند.