کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمع اعتراضی کارخانه قند فسا

 

 

روز شنبه 22 تیر ماه، برای چندمین روز متوالی کارگران کارخانه قند فسا در اعتراض به عدم پرداخت ۴ ماه دستمزد معوقه خود مقابل فرمانداری شهرستان فسا دست به تجمع زدند.

قبل از این نیز، این کارگران در ۲۸ فروردین ماه سالجاری تجمعی اعتراضی نسبت به وضعیت کار و عدم پرداخت دستمزدهایشان برگزار کردند که نتیجه‌ای در برنداشت. به گفته کارگران بعد از واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی، علاوه براینکه دستمزدهای کارگران با تاخیرهای چند ماهه پرداخت می شود، به دلیل شروع موج اخراج سازی ها نیز امنیت شغلی کارگران به خطر افتاده است. گفتی است این کارگران همچنین خواستار پرداخت حق بیمه خود به سازمان تامین اجتماعی می باشند.