کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

تداوم تجمع اعتراضی  پرستاران کرمانشاه مقابل استانداری

روز شنبه 2دیماه ،پرستاران و کادر درمان در کرمانشاه، نسبت به وضعیت معیشتی نامناسب و بی‌توجهی مسئولان تجمع اعتراضی برپا کردند.

طبق گزارشات منتشر شده، آنها نسبت به تعرفه‌گذاری‌ها در حقوق پرداختی به پرستاران و سطح پایین حقوق خود اعتراض دارند، و خواهان رسیدگی به معضلات صنفی و معیشتی این قشر شده‌اند. آنها همچنین  نسبت به افزایش ساعات کار و اعمال اضافه کاری اجباری و پرداخت نشدن مزایا اعتراض کردند. همچنین  ساعت کار موظفی پرستاران را از ۱۶۰ ساعت در ماه به ۱۷۵ ساعت افزایش داده اند، بدون آنکه به دستمزدهای آنان افزوده شود . برای هر پرستار نیز در ماه ۵۰ ساعت اضافه کاری اجباری تعیین شده است.