کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمع اعتراضی مالباختگان بانک آینده

مالباختگان بانک آینده در پروژه ایران مال، متعلق به مجتبی خامنه‌ای خامنه‌ای ، به مدت دو هفته است که تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند.

آنها خواستار دریافت طلب‌های خود پس از گذشت شش سال از کارکردشان هستند، اما مسئولان تاکنون از پاسخگویی به آنان طفره رفته‌اند. مالباختگان همچنین خواستار شفاف‌ سازی درباره وضعیت سهام و بازگشت سرمایه‌ های خود شدند.