کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمع اعتراضی فرهنگیان بازنشسته و معلمان در تهران

بنا به گزارش منتشره، روز شنبه ۱۳مهرماه، بار دیگر جمعی از معلمان و بازنشستگان فرهنگی در مقابل وزارت آموزش و پرورش در تهران تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، جمعی از فرهنگیان بازنشسته و معلمان در تهران طبق فراخوان قبلی در اعتراض به پاسخگویی مقامات مسئول در مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر تجمع کردند. تجمع‌کنندگان با در دست داشتن بنر و پلاکاردهایی با مضمون ” جنگ افروزی را رها کن فکری بحال ما کن”، “معلم میمیرد تبعیض نمی پذیرد” و ” تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم” خواستار رسیدگی  مقامات به مشکلاتشان از جمله پرداخت پاداش پایان خدمت خود شدند.