کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمع اعتراضی دستفروشان در تبریز

یکشنبه – ۱۶ تیر – ۱۳۹۸ , 07 – 07 – 2019

به گزارش منتشره، روز یکشنبه 16 تیر ماه، بار دیگر جمعی از دستفروشان تبریز در اعتراض به برخوردهای نامناسب ماموران شهرداری دست به تجمع زدند.

آنها با برپایی این تجمع نسبت به جمع آوری بساطشان توسط ماموران شهرداری و همچنین ایجاد بازار شب در میدان “نماز” تبریز  اعتراض کردند.  آنها می گویند شهرداری روز یکشنبه ۹ تیرماه هرگونه دستفروشی در محدوده بازار تاریخی تبریز را ممنوع اعلام کرده است. گفتنی است چندی پیش جمعی از این دستفروشان در اعتراض به ممانعت شهرداری تبریز از دستفروشی در محدوده بازار، مقابل ساختمان فرمانداری تبریز تجمع کرده بودند. ولی تاکنون هیچ مقام مسئولی پاسخگوی آنها نبوده است.