کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمعات کارگران گروه ملی فولاد اهواز

روز چهارشنبه 2 اسفندماه شماری از کارگران فولاد اهواز ضمن توقف فعالیت‌های خطوط تولید،تجمع اعتراضی برپا کردند و خواهان رفع ایرادات اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل و همسان‌سازی دستمزد از سوی مدیریت این شرکت شدند.

به دنبال اعتصاب کارگران بخش های مختلف گروه ملی فولاد که در اعتراض به تعلیق از کار شماری از کارگران معترض و نیز در اعتراض به اجرای ناقص طرح طبقه بندی مشاغل صورت گرفت،کارگران با خروج از محل کار خود به همکاران تعلیقی که مقابل یکی از ورودی های شرکت تحصن کرده اند پیوستند.راهپیمایی کارگران گروه ملی از محوطه شرکت آغاز و تا میدان بقایی واقع در ابتدای جاده خرمشهرادامه داشت.گفته می شود که در پی این اعتصاب،حراست و مدیریت گروه ملی اقدام به بستن کارت شمار دیگری از کارگران معترض کرده است.