کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمعات و اعتصابات کارگران مجتمع پارس جنوبی

کارگران مجتمع پارس جنوبی روز شنبه 14 بهمن ماه بر اساس فراخوان‌های از پیش انتشاریافته با توقف فعالیت‌های شغلی،به تجمعات اعتراضی و اعتصابات اخیر خود ادامه دادند.

به گفته کارگران پیمانی پالایشگاه پارس جنوبی،مقامات جمهوری اسلامی امروزه نیز همچون گذشته این اعتراضات را نادیده گرفته و در مقابل،کارگران اعلام کردند تا تحقق مطالباتشان ساکت نخواهند نشست.کارگران ارکان ثالث و پیمانکاری نسبت به دستمزد پایین و شرایط فاجعه‌بار شغلی نیروها معترض هستند و خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، تغییر سیستم اقماری نیروها به ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت و ساماندهی وضعیت پرسنل هستند.