کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمعات اعتراضی کارکنان نفت فلات قاره در سیری

تداوم تجمعات اعتراضی کارکنان نفت فلات قاره در سیری6

تجمعات کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل در شرکت فلات قاره منطقه سیری علیه ظلم و تبعیض برای چندمین هفته متوالی همچنان ادامه دارد.

کارکنان معترض خواهان “حذف کامل سقف‌حقوق،حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی،عودت کسورات مازاد مالیات،اجرای کامل ماده ۱۰ و پرداخت بک‌پی،عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت” هستند.تجمعات اعتراضی اخیر کارکنان رسمی صنعت نفت در ادامه تجمعاتی است که پیشتر کارگران پیمانی صنعت نفت و گاز برای پیگیری مطالبات و خواسته‌های خود برگزار می‌کردند.همچنین اعتراض کارگران رسمی به عدم اجرای ماده ١٠ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است.