کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمعات اعتراضی مالباختگان رضایت خودرو

شماری از مالباختگان معترض شرکت رضایت خودرو طراوت نوین (غفاری)، روز یکشنبه ٢٦ فروردین ماه، مجددا در میدان ولیعصر قزوین تجمع اعتراضی برگزار کردند.

معترضان مالباخته، در حضور ماموران رژیم در محل تجمع، شعار “حساب و کتاب نمی‌خواهیم، پولمان را می‌خواهیم” سر دادند. لازم به ذکر است، مالک این شرکت که عضو سپاه پاسداران رژیم می باشد، مبالغ هنگفتی از هزاران متقاضی خودرو دریافت کرده و نه تنها خودروها را به آنها تحویل نداده، بلکه با استفاده از نفوذ و رانت خود حاضر به پاسخگویی به مالباختگان نیست.