کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم بی‌خبری از نیلوفر شاکری در کرج

روز سه شنبه 7 شهریورماه،با وجود گذشت یک هفته از بازداشت نیلوفر شاکری توسط اداره اطلاعات کرج تاکنون اطلاعی از وضعیت او حاصل نشده است.

نیلوفر شاکری از بازداشت‌شدگان جریان خیزش سراسری زن زندگی آزادی است که شب سه‌شنبه سی و یکم مرداد ماه مجددا توسط نیروهای امنیتی اداره اطلاعات کرج بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.وی پیشتر نیز در تاریخ نوزدهم مهر ماه گذشته توسط نیروهای امنیتی رژیم بازداشت و پس از گذشت چهار ماه از زندان کچویی کرج آزاد شده بود.تا لحظه تنظیم این خبر از دلیل بازداشت ،اتهام و محل نگهداری این شهروند اطلاعی در دسترس نیست.