کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم بی‌خبری از سرنوشت یکتا دودانگه

یکتا دودانگه نوجوان 14 ساله روز 25 شهریورماه در تهران بازداشت شده و خانواده او از سرنوشت این نوجوان بی‌خبر هستند.

بر اساس گزارشات منتشرشده،یکتا دودانگه در حوالی میدان آزادی بازداشت‌ شده و در تماسی کوتاه که با خانواده داشته گفته است:ماموران امنیتی درحال تعقیب او هستند.این آخرین تماس یکتا دودانگه بوده و پس از آن تلفن او از دسترس خارج شده است.گفتنی است که عدم انتشار نام بازداشت‌شدگان،عدم ارائه اطلاعات درباره اتهام بازداشت،محل نگهداری فرد بازداشتی و روند دادرسی قضایی و به ویژه انکار حضور بازداشت وی، مصداق عینی و عملی ناپدیدسازی قهری توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حکومتی بوده و جنایت علیه بشریت محسوب میشود.