کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم بی‌خبری از سرنوشت نعمت افشار پس از بازداشت

با گذشت حدود سه هفته ازبازداشت نعمت افشار،از آسیب‌دیدگان چشمی انقلاب ژینا تاکنون اطلاعی از سرنوشت او در دست نیست.

نعمت افشار شهروند اهل قزوین همزمان با سالگرد قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی در تاریخ بیست ‌و پنجم شهریورماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است.کماکان جزییاتی از دلیل بازداشت، اتهامات انتسابی و محل نگهداری او حاصل نشده است.