کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم بازداشت پخشان عزیزی در زندان اوین

پخشان عزیزی، زندانی سیاسی علیرغم گذشت بیش از هشت ماه از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلاتکلیف در بند زنان زندان اوین بسر میبرد.

طبق گزارشات، “پخشان عزیزی” با گذشت ۲۵۳ روز از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلاتکلیف در بند زنان زندان اوین بسر میبرد. گفتنی است، کیفرخواست پرونده پخشان عزیزی از بابت اتهام عضویت در جمعیت های معارض کشور به دادگاه رژیم  ارجاع شده است.