کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم بازداشت و بی خبری از وضعیت مهدی اعتمادسعید و نرگس سرداری

مهدی اعتمادسعید،بازیگر و نمایش‌ پرداز علیرغم گذشت هشتاد و چهار روز و همسرش نرگس سرداری،دانش آموخته روانشناسی پس از گذشت شانزده روز از زمان دستگیری،کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی به سر میبرند.

علیرغم پیگیری های خانواده این زوج از مراجع قضایی و امنیتی،مسئولین مربوطه از ارائه پاسخی شفاف در خصوص وضعیت این شهروندان امتناع می کنند.بی خبری از وضعیت این دو شهروند منجر به افزایش نگرانی های خانواده و نزدیکان آنها شده است.همچنین این شهروندان از دسترسی به وکیل محروم مانده اند.مهدی اعتماد سعید در نوزدهم خرداد،توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد.ماموران دو هفته پس از بازداشت اقدام به تفتیش منزل و محل کار این شهروند کرده و شماری از وسایل شخصی،مدارک وی و تلفن همراه همسر وی را ضبط کردند.نرگس سرداری،همسر اعتمادسعید نیز روز چهارشنبه بیست و پنجم مرداد،توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود واقع در تهران بازداشت شد.گفتنی است که تا لحظه تنظیم این خبر از محل نگهداری این شهروندان اطلاعی حاصل نشده است.