کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم بازداشت و بی خبری از وضعیت فهیمه سلطانی

فهیمه سلطانی، دانشجوی رشته حقوق دانشگاه اصفهان، علیرغم گذشت هشت روز از زمان دستگیری، کماکان در بلاتکلیفی بسر میبرد.

نامبرده، تاکنون هیچ تماسی با خانواده نداشته و از ملاقات با خانواده محروم مانده است. امری که منجر به افزایش نگرانی خانواده و نزدیکان او شده است.”لازم به ذکر است، فهیمه سلطانی در تاریخ هجدهم فروردین ماه، پس از احضار به اداره اطلاعات سپاه اصفهان بازداشت شد.تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت و محل نگهداری این شهروند اطلاعی در دست نیست.