کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی نه شهروند در اصفهان

نه نفر از شهروندان بازداشتی ساکن اصفهان،علی رغم گذشت ده روز از زمان دستگیری،کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرند.

بر اساس گزارشات منتشر شده،هیچ یک از این شهروندان که در روز بیستم تیر توسط نیروهای امنیتی در اصفهان بازداشت شده اند،تاکنون تماسی با خانواده خود نداشته و اجازه ملاقات با نزدیکان خود را ندارند. بی اطلاعی از آخرین وضعیت این شهروندان،افزایش نگرانی های خانواده و نزدیکان آنها را به همراه داشته است.تعدادی از این شهروندان پس از بازداشت به زندان دستگرد اصفهان و شماری به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شدند.گفته می شود که دو تن از این شهروندان از جمله “سما عموشاهی” از بیماری های سختی رنج میبرند.تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این افراد اطلاعی در دسترس نیست.