کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی فاطمه موسوی فعال حقوق کودکان کار

بر اساس گزارشات منتشر شده در روز دوشنبه 19 تیرماه فاطمه موسوی فعال حقوق کودکان کار علی‌رغم گذشت بیش از دو هفته از زمان دستگیری کماکان در بازداشت نهادهای امنیتی شهر ری ماندە است.

طبق گفته های همسر فاطمه موسوی: همسر وی را چندین روز در اداره اطلاعات شاپور نگهداری کرده و سپس به زندان اوین منتقل کردند.اما سه روز پیش این فعال حقوق کودکان کار را به مکان نامعلومی انتقال داده اند. فاطمە موسوی کماکان در بازداشتگاه های رژیم در بلاتکلیفی بسر می برد.گفتنی است که وی از زمان بازداشت تاکنون از حق دسترسی به وکیل و حق ملاقات محروم بوده است.