کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی رفیق سلیمی

رفیق سلیمی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ١۴٠١، با گذشت بیش از چهار ماه نیم از زمان دستگیری کماکان در قرنطینه زندان مرکزی سنندج در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می‌برد.

نامبرده که به فساد فی الارض متهم شده روز چهارشنبه ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۱ پس از گذشت بیش از ۵۰ روز بازداشت و شکنجه در بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات، به زندان مرکزی سنندج منتقل شده است. رفیق سلیمی و پسرش فواد سلیمی روز دوشنبه ۷ آذرماه ١۴٠١ توسط نیروهای امنیتی شهر سنندج در محل کار فواد سلیمی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند. سرانجام روز یک‌شنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۱ فواد سلیمی با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی به صورت موقت و تا زمان پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی سنندج آزاد شد. رفیق و فواد سلیمی طی مدت بازداشت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده‌اند.