کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم بازداشت و‌ بلاتکلیفی داود رضوی

داود رضوی فعال کارگری و عضو هیات‌ مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، که ۵ مهرماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود پس از گذشت ۷۳ روز بازداشت هم چنان بلاتکلیف می باشد و قرار بازداشت موقت ایشان مدام تمدید می شود.

داود رضوی طی آخرین تماس تلفنی از وضعیت نامناسب زندان و سرمای شدید و انتقال خود به اندرزگاه ۶ زندان اوین خبر داد. ایشان هم چنین عنوان کردند که ملاقات ممنوع می باشد و هنوز تمدید قرار بازداشت آذرماه به او ابلاغ نشده است و بازجویی ها هم چنان ادامه دارد. خانواده داود رضوی طی هفته ی اخیر چندین بار جهت تحویل لباس گرم به زندان اوین مراجعه کردند ،که هر بار با عدم پاسخ گویی مسئولان رژیم  و درب های بسته ی زندان مواجه شدند.