کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم بازداشت وبی خبری ازفرزاد معظمی گودرزی

با گذشت بیش از سه هفته از ربوده شدن فرزاد معظمی گودرزی توسط لباس‌ شخصی‌ها در بروجرد، هنوز از وضعیت او خبر دقیقی در دسترس نیست.

به گزارش خبرگزاریها، فرزاد پس از ربوده شدن تنها یک تماس کوتاه داشته است که فقط به بیان عبارت حالم خوبه بسنده کرده است و دیگر هیچ خبری از علت بازداشت، وضعیت و محل‌ نگهداری او در دست نیست .حتی مشخص نیست که وضعیت جسمی فرزاد پس از ضرب‌وشتم شدید حین ربوده‌شدن، چگونه است .چنین بی‌خبری از سرنوشت فرزاد معظمی‌گودرزی، افزایش نگرانی‌های خانواده و نزدیکانش را به‌همراه داشته است.فرزاد، پسر دایی رضا معظمی گودرزی و از خانواده‌های دادخواه آبان 98 است که در روز سه‌شنبه 14 شهریور 1402 توسط مزدوران رژیم  جمهوری‌اسلامی ربوده شد.