کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم بازداشت نسیم غلامی سیمیاری در زندان اوین

“نسیم غلامی سیمیاری”، زندانی سیاسی علیرغم گذشت بیش از یازده ماه از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان اوین بسر میبرد.

نامبرده، با گذشت ۳۴۰ روز از زمان دستگیری، چندین بار در دادسرای اوین از بابت اتهاماتی از جمله “اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و بغی” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته است. اما تاکنون جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات او برگزار نشده و به صورت بلاتکلیف در بند زنان زندان اوین بسر میبرد.”