کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم بازداشت فهیمه سلطانی

“فهیمه سلطانی”، دانشجوی حقوق دانشگاه اصفهان، روز شنبه هجدهم فروردین ماه، توسط ماموران امنیتی رژیم بازداشت شده است و تاکنون از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست.

نامبرده، پیشتر نیز در جریان انقلاب «زن زندگی آزادی» در دانشگاه اصفهان با همکاری حراست و ماموران اطلاعات رژیم بازداشت شده بود. لازم به ذکر است، فهیمه سلطانی همچنین به دو ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده است و تاکنون اطلاعی از دلیل بازداشت و اتهامات انتسابی علیه او در دست نیست.