کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم بازداشت عثمان اسماعیلی و محمود صالحی

یک هفته از بازداشت موقت دو فعال کارگری “عثمان اسماعیلی و محمود صالحی” می گذرد و با توجه به اینکه پرونده آنان به دادگاه رژیم در سقز ارجاع داده شده اما زمان دادگاهی آنان هنوز مشخص نیست.

ناروشن بودن وضعیت پرونده آنان در شرایطی است که هم عثمان اسماعیلی و هم محمود صالحی با بیماری های سخت و متعددی دست و پنجه نرم می کنند که سلامتی آنان را سخت به مخاطره انداخته بطوریکه عثمان اسماعیلی به علت آسم شدید، بیماری ریوی، قلبی و درگیری کلیه ها، بنا به نظر پزشک معالج  باید بطور منظم و مداوم تحت درمان باشد. همچنین محمود صالحی علاوه بر بیماری پیشرفته قلبی، به علت از دست دادن کلیه ها، ناشی از عدم دسترسی به دارو در سلول انفرادی در سال ۱۳۹۴  هفته ای دو بار و هر بار بمدت ۴ ساعت در بیمارستان بایستی دیالیز شود که بنا به گفته سرپرست پزشکی قانونی سقز، نامبرده  توان تحمل حبس را ندارد. از این رو با توجه به وضعیت وخیم جسمانی عثمان اسماعیلی و محمود صالحی  و نظر به گفته پزشکان معالج، فضای زندان کاملا برای آنان مضر بوده و موجبات تشدید بیماری نامبردگان را موجب می شود. گفتنی است نامبردگان باید ساعت ده صبح روز دوشنبه 3خرداد ماه در خصوص شکایت دادسرای عمومی و انقلاب _ دادستانی مبنی بر فعالیت سیاسی در شعبه مذکور، حضور پیدا کنند.