کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم بازداشت شهروندان در شهرستان میناب

روز چهارشنبه 21 تیر ماه دهها شهروند بلوچ در روستای کلاهی ساکن شهرستان میناب بندرعباس پس از یورش نیروهای امنیتی به خانه های ساکنان این شهرستان، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به گفته شاهدان عینی،چندین دستگاه خودرو نیروهای نظامی به همراه ماشین های مکانیکی با یورش به روستای کلاهی که اهالی آن همه شهروندان بلوچ هستند،به بهانه مبارزه با آنچه که توسط حکومت، قاچاق سوخت عنوان میشود اقدام به بازداشت دهها نفر از شهروندان و تخریب منازل، توقیف خودروها و آتش زدن قایق های صیادی کرده اند.گفتنی است این در حالی است که هیچ مواد سوختی در خانه های اهالی این روستا وجود نداشته است.