کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم بازداشت شهروندان در بیرجند

روز سه شنبه 20 تیر ماه سه شهروند ساکن شهرستان درمیانِ بیرجند پس از احضار به اداره اطلاعات و دادسرای ویژه روحانیت این شهر، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

هویت این شهروندان، سید فاضل موسوی و صادق یعقوبی، ساکن بخش گزیک شهرستان درمیان و ابراهیم سلمانی شهروند ساکن شهرستان درمیان عنوان شده است. گفته می شود این بازداشت ها به دنبال آن صورت گرفته است که در خرداد ماه امسال این شهروندان  با مولوی عبدالحمید دیدار کرده بودند. تاکنون از محل نگهداری این شهروند ان و اتهامات مطروحه اطلاعی حاصل نشده است.