کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم بازداشت دستگیرشدگان تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر

 

 

با گذشت ۵۴ روز از تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر در مقابل مجلس رژیم، فشار بر دستگیر شدگان همچنان ادامه دارد.
آنیشا اسدالهی که پس از دستگیری در تجمع اعتراضی روز کارگر بعد از سه روز بازداشت موقت با کفالت ۳۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شده بود، عصر ۲۸ خرداد هنگام بازگشت از محل کار مجددا بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل می شود. سه تن دیگر از دستگیرشدگان روز کارگر به نام های “عاطفه رنگریز، ندا ناجی و مرضیه امیری” با وجود اینکه بازجویی آنها بیش از یک ماه است به پایان رسیده و باید برابر قانون و رویه جاری قضایی، بازداشت موقت شان خاتمه و آزاد می شدند اما بازداشت موقت آنها تمدید و همچنان زندانی هستند. گفتنی است دستگیر شدگان روز جهانی کارگر پنجاه تن بودند که اکثریت آنان با قرار وثیقه و کفالت بطور موقت آزاد شده اند اما احضار به دادگاه و فشار به آنان ادامه دارد.