کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم بازداشت دانشجویان معترض توسط نیروهای رژیم

روز شنبه 2مهرماه، نیروهای امنیتی رژیم با هجوم به منزل شماری از دانشجویان معترض به قتل مهسا امینی را بازاشت کردند.

گفته می شود، در جریان این یورش، ماموران وزارت اطلاعات به رغم اینکه فقط حکم بازداشت “سهند مرتضوی” و “مجید امام وردی” را داشتند چهار دانشجوی دیگر را نیز که در منزل او بودند بازداشت کردند. سهند مرتضوی و مجید امام وردی و چهار دانشجوی دیگر همگی دانشجویان دانشگاه تهران بودند. در این یورش منزل سهند مرتضوی به مدت دو ساعت مورد تفتیش قرار گرفت و همه گوشی‌های حاضرین توسط ماموران امنیتی ضبط گردید.

پست های مرتبط این دسته

تجمع دانشجویان در شهر های مختلف

-

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی

-

تجمع  اعتراضی پرستاران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-

زخمی شدن 8کارگر در یزد

-

فراخوان برای پیوستن به اعتراض و اعتصاب روزهای آینده

-

درخواست لغو احکام انضباطی دانشجویان معترض دانشگاه گیلان

-