کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم بازداشت حسین جهانیان در زندان نهاوند

حسین جهانیان، شهروندی که به اتهاماتی از جمله سب النبی متهم است، علیرغم گذشت چهار ماه از زمان بازداشت، کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان نهاوند بسر میبرد.

اتهامات مطروحه بر علیه آقای جهانیان، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، توهین به خامنه ای، توهین به خمینی و سب النبی از طریق توهین به مقدسات عنوان شده است. گفتنی است که طرح اتهام “سب النبی” می تواند به صدور حکم های سنگین از جمله اعدام منتهی شود.