کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب گسترده طلافروشان در شهرهای مختلف

اعتصاب گسترده بازار طلافروش‌ها در ایران که از روز 9 اردیبهشت در اعتراض به افزایش مالیات‌ها و الزام ثبت دارایی‌ها آغاز شد،روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه، برای دهمین روز متوالی ادامه یافت.

طبق گزارشات منتشر شده، طلافروشان بازارهای طلا در شهرهای تهران، شیراز، یزد، تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، همدان، قم، اردبیل، اورمیه، زنجان و همدان با بستن مغازه‌های خود نسبت به قوانین مالیاتی جدید دولت و مجلس رژیم برای اخذ مالیات بیشتر از طلا‌فروشان اعتراض دارند.