کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز

روز پنجشنبه 26 بهمن ماه،اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان همچنان ادامه داشت.

دلیل این دور از اعتصاب،وجود نواقص و ایرادات اساسی در برخی آیتم های طرح طبقه بندی مشاغل و مطالبه همسان سازی دستمزدها با شرکت های فولادی مشابه و همجوار است.همچنین کارگران همه فعالیت های شرکت در تمامی بخش ها را متوقف کرده اند و خواستار افزایش حقوق و دستمزد و ارتقاء سطح معیشت پرسنل، افزایش تولید و رفع موانع تولید، تغییر ساختار معیوب و ناکارآمد مدیریتی موجود و استفاده از مدیران جوان و متخصص و پرداخت حق بدی آب و هوا هستند.