کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب کارگران کشت و صنعت کارون

اعتصاب کارگران کشت و صنعت کارون شوشتر که از صبح روز یکشنبه ۱۵ خردادماه برای همسان‌سازی حقوق‌های خود آغاز شده، همچنان ادامه دارد.

این کارگران با راهپیمایی در مسیر کارخانه، خواستار انفصال خدمت مدیرعامل این شرکت و اجرای قانون همسان‌‌سازی دستمزدها هستند. این کارگران در هفته دوم اردیبهشت‌ماه امسال نیز دو روز اعتصاب کردند. همچنین در روزهای ۱۱ و ۱۲ خرداد نیز دست به اعتصاب زدند. اما تاکنون هیچ پاسخی از طرف مسئولین این شرکت به آنها داده نشده است. کارگران اعتصابی می‌گویند: در تاریخ ۲۴ اردیبهشت‌ماه سازمان تعزیرات کشور رای به انفصال خدمت مدیرعامل این شرکت داده است. اما به دلیل گونان این رأی تاکنون عملی نشده است.