کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب کارگران کاشی در تبریز

جمعی از کارگران کارخانه کاشی تبریز روز دوشنبه 21 اسفندماه در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود و پایین بودن سطح دستمزدهایشان برای دومین روز متوالی با تجمع در محیط کارشان اعتصاب کردند.

پیش از این کارفرما برای جلوگیری از اعتراض کارگران کارخانه کاشی تبریز وعده افزایش حقوق داده بود اما تاکنون به وعده‌های خود عمل نکرده است.کارگران می‌گویند با حقوق‌های پایین در وضعیت معیشتی بسیار سختی به‌سر می‌برند و مدیران کارخانه از افزایش حقوق خودداری می‌کنند.آنها این بار به مدیر کارخانه اعلام کرده اند تا رسیدگی کامل به مطالباتشان حاضر به رفتن به سر کار نمی شوند.قابل ذکر است کارخانه کاشی تبریز حدود ۷۵۰ نفر کارگر دارد که در ۳ شیفت ۱۲ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت مشغول به کار هستند و ۲۵۰ نفر از کارگران شیفت صبح جمعه دست به اعتصاب زده‌اند.