کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب کارگران کارخانه ماشین سازی اراک

روز چهارشنبه ۸ شهریورماه،کارگران کارخانه ماشین سازی اراک در ادامه اعتصاب و اعتراض خود خواستار رسیده گی به وضعیت بد معیشتی خود شدند.

کارگران کارخانه ماشین سازی اراک،در اعتراض به سطح نازل دستمزدها،برای چندمین روز متوالی دست از کار کشیدند و در محوطه شرکت تجمع کردند. کارگران نسبت به مدیریت ضعیف شرکت و عدم پیگیری مطالباتشان از طرف مقامات دولتی معترض هستند و‌ خواستار افزایش دستمزد بر پایه خط فقر شدند.