کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب کارگران پروژه ای پیمانی صنعت نفت

تداوم اعتصاب کارگران پروژه ای پیمانی صنعت نفت 3

با پیوستن کارگران و نیروهای شرکت راوین ، پروژه سبزآب و اندیمشک به اعتصاب کارگران نفت روز یکشنبه 3 تیرماه، دامنه اعتصابات با قدرت بیشتری در حال گسترش است.

بر اساس گزارشات، در حال حاضر بیش از ۲۰ هزار کارگر پیمانی در نزدیک  به ۹۰ شرکت مختلف نفت و گاز برای پیگیری مطالبات خود  وارد اعتصاب شده اند.  مطالبات فوری کارگران اعتصابی: ۱۴ روز کار ۱۴ روز استراحت، افزایش حقوق ها و حذف پیمانکاران است. کارگران اعتصابی همچنین بر بهبود شرایط زیستی و کاری خود از جمله بهبود وضع خوابگاهها، کیفیت غذا، اماکن بهداشتی عمومی خوابگاهها (دستشویی و حمام)، تجهیزات لازم سرمایشی در محیط های کار و زیستی و ایمنی محیط کار تاکید دارند.