کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب کارگران پروژه احداث مخازن ذخیره نفت جاسک

روز پنجشنبه 3 اسفندماه،شماری از نیروهای شرکت لیدوم آذرستان رژون صعت در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود از سوی شرکت کارفرما دست به اعتصاب جمعی زدند.

به گفته یکی از کارگران معترض:بالغ بر ۵۰۰ نیروی شرکت به مدت سه ماه است که حقوق دریافت نکرده اند و مسئولین هم به رغم اعتراض و مشکلات زندگی کارگران اقدامی انجام نداده‌اند.به گفته این کارگر:پیگیری تاکنونی کارگران پاسخ داده نشده و آنها به ناچار دست به اعتصاب زده و حاضر به کار کردن نیستند.گفتنی است کارگران پیمانکاری پروژه احداث تاسیسات استراتژیک ذخیره نفت خام واقع در سواحل مکران جاسک دچار مشکلات منابع مالی هستند که در نتیجه آن حقوق و بیمه کارگران از آذرماه به تاخیر افتاده است.