کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب کارگران پروژه‌ای نفت و گاز جنوب

تداوم اعتصاب کارگران پروژه‌ای نفت و گاز جنوب1

به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، روز سه شنبه پنجم تیرماه کارگران پروژه‌ای نفت و گاز جنوب در هفتمین روز از اعتصاب خود بسر میبرند.

در این گزارش آمده است، تاکنون بیش از بیست هزار نیروی پروژه‌ای و پیمانی نفت و … به این کارزار پیوستند تا هم وضعیت دریافتی خود را اصلاح کنند و هم وضعیت مرخصی‌ها و امنیت شغلی و تبدیل وضعیت خود را با حذف پیمانکاران بهبود ببخشند. مطالبات فوری اعتصابیون ۱۴ روز کار ۱۴ روز استراحت، افزایش حقوق ها و در راس همه مطالبات حذف پیمانکاران زالو صفت است. کارگران همچنین خواهان بهبود شرایط زیستی و کاری خود از جمله بهبود وضع خوابگاه ها، کیفیت غذا، اماکن بهداشتی عمومی خوابگاه ها ( دستشویی و حمام) ، تجهیزات لازم سرمایشی در محیط های کار و زیستی و ایمنی محیط کار که هر روز قربانی میگیرد هستند.