کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب کارگران پتروشیمی دهدشت

روز یکشنبه 20 اسفندماه، کارگران پتروشیمی دهدشت در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود همچنان در اعتصاب به سر می برند.

کارگران پتروشیمی دهدشت از ۷ اسفند سال جاری در اعتراض به عدم دریافت چهار ماه دستمزد، بیمه، مزایا و عیدی در اعتصاب به سر سرمی‌برند. گفتنی است، ماشین‌های امنیتی رژیم در جاده پاتاوه-دهدشت برای سرکوب اعتصابات مستقر شده بودند.