کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

تداوم اعتصاب کارگران پتروشیمی در کوردستان

روز یکشنبه 20 آذر ماه، کارگران بخش های مختلف پتروشیمی کوردستان در اعتراض به برآورده نشدن مطالباتشان به اعتصاب خود ادامه دادند.

کارگران این شرکت پیش از این نیز در اعتراض به کمی دستمزد، و فضای پلیسی حاکم بر محیط کار دست از کار کشیده بودند. به گفته‌ی کارگران معترض، مدیران شرکت در حالی که خود ۳۰ تا ۵۰ میلیون در ماه حقوق می‌گیرند، حقوق و مزایای مزدی کارگران را در سطح نازلی قرار داده و آن‌ها را به زیر خط فقر سوق داده‌اند.