کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایراناخبار جهان

تداوم اعتصاب کارگران هندی

دهها هزار نفر از کارگران سراسر هند روز شنبه 15 آذرماه با آمدن به خیابان و سردادن شعارهای اعتراضی خواستار تامنین امنیت شغلی و افزایش دستمزدهای خود شدند.

شماری از اتحادیه‌های کارگری کشور هندوستان نسبت به سیاست‌های اعمال شده از سوی دولت درباره وضعیت معیشت خود معترض هستند. اگرچه گسترش کرونا در هندوستان سبب بیکاری بسیاری از کارگران شده ولی دولت همچنان از تمامی کارگران و حتی افراد فاقد درآمد مالیات دریافت می‌کند. اتحادیه‌های کارگری خواهان دریافت وام بلاعوض ۷۵۰۰ روپیه‌ای برای کارگران بدون درآمد و ۱۰ کیلو سهمیه رایگان غذایی برای هر نفر به صورت ماهانه هستند. این اتحادیه‌ها همچنین تضمین امنیت شغلی کارگران را  از دولت خواستارند.  کارگران و اتحادیه‌های کارگری این کشور معتقدند؛ دستمزد دریافتی آنها ناچیز است و تامین‌کننده نیازهای زندگی آنها نیست. کارگران  به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی و ناچیز بودن مزد دریافتی، افزایش حداقل دریافتی کارگران را مطالبه کردند. اتحادیه‌های کارگری از دولت می‌خواهند از تمامی قوانین «ضد کشاورزی و ضد کارگری» خود دست بردارد و خصوصی‌سازی بخش‌های مالی مثل شرکت‌های تولیدی و خدماتی را متوقف کند.