کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب کارگران مجتمع مس سونگون ورزقان

روز شنبه ۱۸ تیرماه، اعتصاب کارگران مجتمع سونگون ورزقان برای پنجمین روز متوالی در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان صورت گرفته است.

کارگران مجتمع سونگون ورزقان چندین ماه است که پیگیر اجرای همسان‌سازی حقوق با کارگران رسمی و کارگران سایر معادن هستند و همچنین خواسته‌های دیگری از جمله اجرای کامل و صحیح طبقه‌بندی مشاغل دارند اما علیرغم اعتراضات و اعتصابات مکرر تاکنون مدیریت مجتمع و شرکت‌های پیمانکاری خواسته‌های این کارگران را اجرا نکرده‌اند. گفتنی است سعید جباریان یکی از کارگران بازداشت شده این مجتمع روز جمعه ۱۷ تیر ماه آزاد شد و تاکنون از سرنوشت ۶ تن دیگر از کارگران بازداشتی این مجتمع اطلاعاتی در دسترس نیست.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

اعتراض کارگران اخراجی روغن جهان

-

استمرار تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق

-

وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی

-

فروش اموال مازاد دولت ایران با مصونیت قضایی

-