کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب کارگران ماشین سازی اراک

بنابر گزارشات منتشرشده،جمعی از کارگران ماشین سازی اراک در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلاتشان در سی و پنجمین روز اعتصاب خود بسر میبرند.

کارگران این شرکت نسبت به عدم دریافت حقوق خود معترض بوده و خواستار رسیدگی به این موضوع هستند.آنها تحت قرارداد شرکت پیمانکاری هستند و به گفته یکی از کارگران از آبان‌ماه تاکنون هیچ حقوقی دریافت نکرده‌اند.گفتنی است که این کارگران بیشتر از یکماه  است در اعتصاب و اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای معوقه شان به سر میبرند و روزانه در محوطه این شرکت تجمع می کنند.همچنین این معترضان درنظر دارند که تا تحقق مطالباتشان دست از اعتصاب و اعتراض خود نکشند.