کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب کارگران شرکت هفت تپه

روز سه شنبه ۲۳ اسفند ماه، کارگران فصلی شرکت نیشکر هفت تپه با تداوم اعتصاب خود نسبت به عدم رسیدگی مسئولان به خواسته هایشان در محوطه شرکت تجمع کردند.

کارگران معترض هفت تپه،خواستار افزایش سطح دستمزدها،همسان سازی حقوق آنها،بازگشت به کار کارگران اخراج شده،تبدیل وضعیت وعقد قراردادهای شغلی خود هستند.گفتنی است که معترضان برای چندمین روز متوالی دست از کار کشیدند و در محوطه شرکت دست به راهپیمایی زدند اما مسئولان تاکنون هیچ اقدامی نکرده و پاسخگوی مطالبات آنان نبوده اند