کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه

شماری از کارگران شیفت شب شاغل در شرکت نیشکر هفت تپه، دوشنبه شب 22 اسفند ماه برای چهارمین مین شب متوالی در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، دست به اعتصاب زده و در مقابل این شرکت تجمع کردند.

این کارگران از چهار روز پیش تاکنون با برپایی تجمع و در دست داشتن پلاکارد و سردادن شعارهای اعتراضی خواستار افزایش سطح دستمزدها، همسان سازی حقوق و بازگشت به کار کارگر اخراج شده و نماینده کارگران این شرکت اسماعیل بخشی به سرکار می باشند. ولی تاکنون هیچ مقام مسئولی پاسخگوی آنها نبوده است.